Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zwroty towaru

I. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). 
Klient  może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej. 

Podpisane oświadczenie należy niezwłocznie, lecz nie później niż  w terminie  14 dni od daty otrzymania towaru, odesłać wraz z zakupionym towarem oraz oryginałem dowodu zakupu na adres:

KOMPikor Maciej Licbarski
ul. Mariacka 22/44

06-500 Mława
 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Miejscowość: ............................................Data: .......................................................................

KOMPikor Maciej Licbarski
ul. Mariacka 22/44, 06-500 Mława
NIP: 5841836946

Ja ........................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy: .................................................................., numer zamówienia ........................................................
Data zawarcia umowy: ................................................................, data odbioru .....................................................................
Nr zamówienia: ................................................., nr faktury lub paragonu fiskalnego ......................................................
Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego oraz nazwa banku, na który Sprzedający ma zwrócić koszt zakupionego towaru:

...................................................................................................................................................................................................................

Podpis: .......................................................................................................................................................

 • przed wysyłką należy powiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie www.kompikor.pasaz24.pl
 • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z wysyłką zwracanego przedmiotu bądź przedmiotów do Sprzedającego.
 • sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupionego towaru w ciągu 7 dni roboczych, na wskazany przez klienta nr konta bankowego, po wcześniejszym otrzymaniu w terminie 14 dni zwracanego towaru wraz z kompletem dokumentów i stwierdzeniu że Kupujący nie naruszył warunków zwrotu zakupionego towaru, opisanych w pkt. VI

II. Naruszenie warunków umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • w której dostarczane są w wersji elektronicznej (ESD), tj. klucze licencyjne przesyłane pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter.
 • w której dostarczane są licencje przygotowane na zamówienie dla konkretnego Klienta.

Witryna stworzona na platformie