Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu internetowego www.kompikor.pasaz24.pl

I . Informacje ogólne

Właścicielem sklep internetowego działającego pod adresem www.kompikor.pasaz24.pl, jest KOMPikor Maciej Licbarski
z siedzibą w Mławie przy ulicy Mariackiej 22/44, wpisany do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pod numerem NIP: 5841836946, REGON: 360256657, adres domowej strony internetowej www.kompikor.pl, e-mail: kompikor@gmail.com, nr telefonu: 23 685 24 24


II. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe klientów przekazywane za pośrednictwem strony internetowej www.kompikor.pl lub sklepu internetowego www.kompikor.pasaz24.pl, będą przetwarzane przez firmę KOMPikor Maciej Licbarski z siedzibą w Mławie przy ulicy Mariackiej 22/44 celem:

 • realizacji umów
 • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • jeżeli klient wyrazi na to zgodę w celach marketingowych realizowanych przez firmę  KOMPikor Maciej Licbarski
 • jeżeli klient wyrazi na to zgodę w celach badających satysfakcję klientów z zakupów lub usług realizowanych, za pomocą strony internetowej www.kompikor.pl oraz sklepu internetowego www.kompikor.pasaz24.pl
 • klient w sposób dobrowolny podaje swoje dane osobowe, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umów lub usług  w należyty sposób
 • klient otrzymuje możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikacji
 • dane klientów będą  przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", Dz. U. nr 133 poz. 883.

III. Zmówienia

Sklep internetowy www.kompikor.pasaz24.pl umożliwia klientom:

 • dokonywanie rezerwacji towarów
 • składania zamówień lub zapytań ofertowych  w sklepie internetowym www.kompikor.pasaz24.pl
 • zawieranie umów na odległość
 • uzyskanie informacji o towarach lub usługach w sklepie internetowym www.kompikor.pasaz24.pl
 • uzyskanie informacji o cenach

  1. ceny towarów znajdujących się w sklepie www.kompikor.pasaz24.pl podawane są w kwotach brutto.
  2. do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.
  3. akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów lub usług wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
  4. zamówienia należy składać przez serwis www.kompikor.pasaz24.pl
  5. zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 14.00 będą realizowane dnia następnego.
  6. zamówienia składane w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane w następnym dniu roboczym.
  7. klient w formularzu zamówienia podaje dane osobowe oraz kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) w tym dane do wysyłki, jeżeli te różnią się od danych osobowych
  8. nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane

IV. Wysyłka i zapłata

 1. zamawiane towary dostarczane będą do klienta za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z firmą KOMPikor Maciej Licbarski, na adres podany w formularzu zamówień wraz z fakturą lub paragonem fiskalnym.
 2. zamawiane licencje elektroniczne ESD (Electronic Software Distribution)  na dowolne oprogramowanie, będą dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail wraz z fakturą potwierdzającą dowód zakupu, na wskazany przez kupującego w formularzu zamówień adres e-mail.
 3. termin wysyłki zamawianych towarów to maksymalnie do 72 godzin, od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. w wypadku gdy termin wysyłki przypada w dniach: sobota, niedziela lub święta, wówczas wysyłka jest realizowana w następnym dniu roboczym.
 5. po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość  w obecności pracownia firmy kurierskiej.
 6. w razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy natychmiast w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody.

V. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
Klient  może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej.

Podpisane oświadczenie należy niezwłocznie, lecz nie później niż  w terminie  14 dni od daty otrzymania towaru, odesłać wraz z zakupionym towarem oraz oryginałem dowodu zakupu na adres:

KOMPikor Maciej Licbarski
ul. Mariacka 22/44

06-500 Mława
 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Miejscowość: ............................................Data: .......................................................................

KOMPikor Maciej Licbarski
ul. Mariacka 22/44, 06-500 Mława
NIP: 5841836946

Ja ........................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy: .................................................................., numer zamówienia ........................................................
Data zawarcia umowy: ................................................................, data odbioru .....................................................................
Nr zamówienia: ................................................., nr faktury lub paragonu fiskalnego ......................................................
Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego oraz nazwa banku, na który Sprzedający ma zwrócić koszt zakupionego towaru:

...................................................................................................................................................................................................................

Podpis: .......................................................................................................................................................

 • przed wysyłką należy powiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie www.kompikor.pasaz24.pl
 • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z wysyłką zwracanego przedmiotu bądź przedmiotów do Sprzedającego.
 • sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupionego towaru w ciągu 7 dni roboczych, na wskazany przez klienta nr konta bankowego, po wcześniejszym otrzymaniu w terminie 14 dni zwracanego towaru wraz z kompletem dokumentów i stwierdzeniu że Kupujący nie naruszył warunków zwrotu zakupionego towaru, opisanych w pkt. VI

VI. Naruszenie warunków umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • w której dostarczane są w wersji elektronicznej (ESD), tj. klucze licencyjne przesyłane pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter.
 • w której dostarczane są licencje przygotowane na zamówienie dla konkretnego Klienta.

VII. Opis procedury reklamacyjnej:

 • jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa KOMPikor a zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 • dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym KOMPikor, wskazane jest wypełnienie formularza kontaktowego w serwisie www.kompikor.pasaz24.pl.
 • po prawidłowym wypełnieniu formularza, klient zostanie poinformowany drogą e-mail o nadanym numerze reklamacji.
 • klient otrzyma drogą e-mail etykietę wraz z numerem reklamacji, którą należy przykleić na paczkę. Jeżeli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym, należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym i wstrzymać wysyłkę paczki.
 • towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
 • towar powinien zostać przysłany kompletny wraz  z akcesoriami , które mają wpływ na  funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność wystąpiła.
 • towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym KOMPikor  i może być serwisowany wyłącznie w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 • do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta).
 • informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci.
  W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci lub poinformowanie KOMPikor o konieczności wykonania kopii zapasowej danych z dokładnym wskazaniem jakich elementów ma ona dotyczyć.
  Wykonanie kopii zapasowej danych przez KOMPikor jest płatne i rekompensuje koszt związany z jej wykonaniem w tym: zużyciem energii, użyciem specjalistycznego oprogramowania, przydzieleniu miejsca na serwerze składującego dane i ich utrzymaniu oraz ponownym ich odtworzeniu po pozytywnie przeprowadzonej reklamacji.
  Koszt wykonania kopii zapasowej danych klienta, będzie się różnił w zależności od typu urządzenia bądź nośnika oraz ilości danych, które mają zostać zarchiwizowane.

  KOMPikor zapewnia bezpieczne przechowywanie danych na serwerach macierzowych pracujących w ramach wewnętrznej sieci firmy, zabezpieczonych przed fizycznym uszkodzeniem dysków twardych oraz zabezpieczonych sprzętowymi technologiami szyfrującymi. KOMPikor nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe, błędne lub nieprecyzyjne przekazanie informacji dotyczących wykonania kopii zapasowej danych klienta. Zarchiwizowane dane będą usuwane z serwerów w dniu wydania klientowi urządzenia lub nośnika z odtworzonymi danymi .
 • jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej w ciągu 15 dni roboczych, KOMPikor  nalicza opłatę za bezumowne przechowywanie towaru w wysokości 0,1% wartości reklamowanego przedmiotu bądź przedmiotów za każdy dzień zwłoki.
 • jeżeli serwis KOMPikor stwierdzi bezzasadność reklamacji, towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt.
 • w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru przez klienta lub jego ingerencji w przedmiot, klient traci możliwość reklamacji towaru a tym samym traci na niego gwarancję, której brak może skutkować  poniesieniem przez klienta kosztów usługi serwisowej oraz wysyłki.
 • kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kompikor@gmail.com,  lub w formie pisemnej na adres KOMPikor Maciej Licbarski ,ul. Mariacka 22/44, 06-500 Mława.
 • poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  imię i nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, nr seryjny przedmiotu o ile występuje, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 2. firma KOMPikor Maciej Licbarski zastrzega sobie prawo do możliwości dokonywania zmian w regulaminie sklepu oraz polityce cenowej sklepu.
 3. w przypadku zmiany regulaminu, każdy z użytkowników zostanie poinformowany o jego zmianie, poprzez umieszczenie na stronie głównej wiadomości o zmianie regulaminu.
 4. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.


Witryna stworzona na platformie